ნახაზების ბეჭდვა

სარეკლამო პოლიგრაფიული კომპანია
ნახაზების ბეჭდვა
ფორმატი
A3
A2
A1
A0
20% დაფარვით
0,70 ₾
3,00 ₾
5,00 ₾
8,00 ₾
50% დაფარვით
1,50 ₾
4,00 ₾
6,00 ₾
10,00 ₾
100% დაფარვით
3,00 ₾
5,00 ₾
7,00 ₾
12,00 ₾
Loading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
  • თქვენი ნახაზების ბეჭდვა ხდება სპეციალურ 80 გრ. ინჟინერუ ქაღალდზე.
  • ბეჭდვისათვის მისაღებია ფაილები PDF ფორმატში.
  • სურვილის მიხედვით შესაძლებელია კეცვა, დაჭრა და ბროშურირება.

ნავიგაცია

ჩვენ მუდამ ვისწრაფით ზრდისა და განვითარებისკენ,  ჩვენთვის მთავარია გუნდური მუშაობა.

კოორდინატები

© სარეკლამო სალონი / კონფიდიციალურობის პოლიტიკა