ბეჭდვა და კოპირება

ბეჭდვა და კოპირება — ყველაზე მოთხოვნადია პოლიგრაფიულ მოთხოვნილებათა შორის, რომლის აუცილებლობა პერიოდულად ყველა ადამიანს უჩნდება. ჩვენთან კოპანია პიარტში შესაძლებელია სავიზიტო ბარათების, ფლაერების და სხვა პოლიგრაფიული პროდუქციის შავთეთრი და ფერადი ბეჭდვა, სკანირება და კოპირება A3 და A4 ფორმატებში. ბეჭდვის და კოპირების დროს გამოიყებნება სტანდარტული ქაღალდი 80 გ/სმ. მომხმარებლის მოთხოვნის მიხედვით ასევე შესაძლებელია სხვა სისქის ქაღალდების გამოყენება, როგორც ფერადი ასევე დიზაინერული და თვითწებადი ქაღალდები.

ბეჭდვა და კოპირება

შავთეთრი ბეჭვა / კოპირება
ფერადი ბეჭვა / კოპირება
იგულისხმება ავტომატური კოპირება, შუშიდან კოპირების შემთხვევაში ღრებულება 50 %-ით იზრდება
ფორმატი/ტირაჟი
1-100
101-500
500 +
1-100
101-500
500 +
A4 (210×297)
0,30 ₾
0,25 ₾
0,15 ₾
0,70 ₾
0,50 ₾
0,30 ₾
A3 (297×720)
0,80 ₾
0,60 ₾
0,40 ₾
1,50 ₾
1,20 ₾
1,00 ₾

დამატებითი ფასები სხვა ქაღალდებზე.
ბეჭდვის საფასურში შედის: მაღალ ხარისხიანი 80 გრ.მ2 ქაღალდი, ჩვენ მოვიხმართ მხოლოდ ხარისხიან სახარჯ მასალებს.
ფორმატი/ტირაჟი
130 გრ.მ2
170 გრ.მ2
300 გრ.მ2
თბითწებადი
ფირი
დიზ. ქაღალდები
A4 (210×297)
1,00 ₾
1,50 ₾
2,00 ₾
2,00 ₾
0,50 ₾
3,00 ₾
A3 (297×720)
2,00 ₾
3,00 ₾
4,00 ₾
4,00 ₾
0,70 ₾
5,00 ₾

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

ნავიგაცია

ჩვენ მუდამ ვისწრაფით ზრდისა და განვითარებისკენ,  ჩვენთვის მთავარია გუნდური მუშაობა.

კოორდინატები

© სარეკლამო სალონი / კონფიდიციალურობის პოლიტიკა