ბეჭდვა და კოპირება

ბეჭდვა და კოპირება
  • ფასების ცხრილი
  • კალკულატორი
  • მაკეტზე მოთხოვნა
  • დახმარება

შავთეთრი ბეჭვა / კოპირება
ფერადი ბეჭვა / კოპირება
კოპირება შუშიდან: (A4 – 0,40 ₾), (A3 – 0,80 ₾),
ფორმატი/ტირაჟი
1-100
101-500
500 +
1-100
101-500
500 +
A4 (210×297)
0,20 ₾
0,15 ₾
0,10 ₾
0,50 ₾
0,40 ₾
0,30 ₾
A3 (297×720)
0,60 ₾
0,50 ₾
0,40 ₾
1,00 ₾
0,70 ₾
0,50 ₾

დამატებითი ფასები სხვა ქაღალდებზე.
ბეჭდვის საფასურში შედის: მაღალ ხარისხიანი 80 გრ.მ2 ქაღალდი, ჩვენ მოვიხმართ მხოლოდ ხარისხიან სახარჯ მასალებს.
ფორმატი/ტირაჟი
130 გრ.მ2
170 გრ.მ2
300 გრ.მ2
თბითწებადი
ფირი
დიზ. ქაღალდები
A4 (210×297)
1,50 ₾
1,00 ₾
1,50 ₾
2,00 ₾
0,50 ₾
3,00 ₾
A3 (297×720)
2,00 ₾
2,50 ₾
3,00 ₾
4,00 ₾
0,70 ₾
5,00 ₾

Loading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

ნავიგაცია

ჩვენ მუდამ ვისწრაფით ზრდისა და განვითარებისკენ,  ჩვენთვის მთავარია გუნდური მუშაობა.

კოორდინატები

© სარეკლამო სალონი / კონფიდიციალურობის პოლიტიკა