ხშირად დასმული შეკითხვები

შეკვეთის გაფორმება

აუცილებელია თუ არა საიტზე რეგისტრაცია ?

რეგისრაცია არ არის აუცილებელი მაგრამ პროდუქციის შეკვეთის დროს თქვენ მაინც დაგჭირდებათ პირადი ინფორმაციის შეყვანა.

შესაძლებელია თუ არა შეკვეთა ტელეფონით ან ელ-ფოსტით?

პასუხები

ჯერ არასოდეს არ შემიკვეთავს, რამე რომ შემეშალოს?

შეკვეთის გაფორმება ძალიან მარტივია და გასაგები, ყოველი ნაბიჯს თან სდევს ინფორმაცია ან ის სულაც არ არის საჭირო. შაბლონის რედაქტირებისას მთავარია დარწმუნდეთ რომ ყველა თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაცია არის სწორი, ასევე არ დაუშვათ შეამოწმოთ ორფოგრაფიული და სტილისტური შეცდომები. გთხოვთ იყოთ ყურადღებით და დარწმუნდეთ რომ მთელი თქვენი ინფორმაცია სწორია.

შესაძლებელია თუ არა რამოდენიმე შეკვეთის ერთ ტირაჟში გაერთიანება?

დიახ თქვენ შეგიძლიათ გააერთიანოთ რამოდენიმე შეკვეთა ერთ ტირაჟში. ეს გახდისს მიტანის სერვისს ადვილს და იაფიანს.

მაკეტთან მუშაობა

მე მაქვს მზა მაკეტი, შეგიძლიათ თუ არა მისი დაბეჭდვა ?

რეგისრაცია არ არის აუცილებელი მაგრამ პროდუქციის შეკვეთის დროს თქვენ მაინც დაგჭირდებათ პირადი ინფორმაციის შეყვანა.

მაკეტზე უსაფრთხოების ხაზი ეს ჭრის ხაზია?

პასუხები

ამოწმებთ თუ არა თქვენ მაკეტს ორფოგრაფიულ შეცდომებზე ?

შეკვეთის გაფორმება ძალიან მარტივია და გასაგები, ყოველი ნაბიჯს თან სდევს ინფორმაცია ან ის სულაც არ არის საჭირო. შაბლონის რედაქტირებისას მთავარია დარწმუნდეთ რომ ყველა თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაცია არის სწორი, ასევე არ დაუშვათ შეამოწმოთ ორფოგრაფიული და სტილისტური შეცდომები. გთხოვთ იყოთ ყურადღებით და დარწმუნდეთ რომ მთელი თქვენი ინფორმაცია სწორია.

ინახება თუ არა თქვენთან დარედაქტირებული მაკეტი ?

დიახ თქვენ შეგიძლიათ გააერთიანოთ რამოდენიმე შეკვეთა ერთ ტირაჟში. ეს გახდისს მიტანის სერვისს ადვილს და იაფიანს.

მიტანის სერვისი და გადახდა

რამდენი დრო სჭირედაბა მოტანას შეკვეთის შემდეგ ?

რეგისრაცია არ არის აუცილებელი მაგრამ პროდუქციის შეკვეთის დროს თქვენ მაინც დაგჭირდებათ პირადი ინფორმაციის შეყვანა.

შეგიძლიათ თუ არა პროდუქციის რეგიონებში მიწოდება ?

პასუხები

გადახდის რა საშუალებებს იყენებთ ?

შეკვეთის გაფორმება ძალიან მარტივია და გასაგები, ყოველი ნაბიჯს თან სდევს ინფორმაცია ან ის სულაც არ არის საჭირო. შაბლონის რედაქტირებისას მთავარია დარწმუნდეთ რომ ყველა თქვენს მიერ შეყვანილი ინფორმაცია არის სწორი, ასევე არ დაუშვათ შეამოწმოთ ორფოგრაფიული და სტილისტური შეცდომები. გთხოვთ იყოთ ყურადღებით და დარწმუნდეთ რომ მთელი თქვენი ინფორმაცია სწორია.

შესაძლებელია თუ არა კურიერზე პირადათ ქეშით გადახდა?

დიახ თქვენ შეგიძლიათ გააერთიანოთ რამოდენიმე შეკვეთა ერთ ტირაჟში. ეს გახდისს მიტანის სერვისს ადვილს და იაფიანს.

ნავიგაცია

ჩვენ მუდამ ვისწრაფით ზრდისა და განვითარებისკენ,  ჩვენთვის მთავარია გუნდური მუშაობა.

კოორდინატები

© სარეკლამო სალონი / კონფიდიციალურობის პოლიტიკა