სტანდარტული და მოდულური ნახატები

სარეკლამო პოლიგრაფიული კომპანია
  • კალკულატორი
  • ფასების ცხრილი
  • მაკეტზე მოთხოვნა
  • დახმარება
Loading

სახეობა

ცალმხრივი

ორმხრივი

რაოდენობა
100
200
300
500
1000
100
200
300
500
1000
ცარცი 300 გრ
15 ₾
20 ₾
45 ₾
75 ₾
130 ₾
21 ₾
42 ₾
63 ₾
105 ₾
190 ₾
ტილო 280 გრ
20 ₾
40 ₾
60 ₾
100 ₾
180 ₾
28 ₾
56 ₾
84 ₾
140 ₾
260 ₾
ბრისტოლი 320 გრ
20 ₾
40 ₾
60 ₾
100 ₾
180 ₾
28 ₾
56 ₾
84 ₾
140 ₾
260 ₾

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

ნავიგაცია

ჩვენ მუდამ ვისწრაფით ზრდისა და განვითარებისკენ,  ჩვენთვის მთავარია გუნდური მუშაობა.

კოორდინატები

© სარეკლამო სალონი / კონფიდიციალურობის პოლიტიკა